Đáo hạn doanh nghiệp

Để phát triển hoạt động kinh doanh cần có vốn, tại Việt Nam doanh nghiệp thường chọn phương pháp huy động vốn bằng cách vay vốn bằng hạn mức tại ngân hàng.

 

Đây là một loại hình vay vốn phổ biến. Sẽ không có vấn đề gì nếu như đến kì đáo hạn ngân hàng doanh nghiệp có đủ lượng tiền mặt để tất toán khoản vay, tuy nhiên trên thực tế ban lãnh đạo doanh nghiệp tại Việt Nam thường không có kinh nghiệm để lập một kế hoạch tài chính dài hạn để thực hiện tất cả công việc theo kế hoạch. Một số trường hợp doanh nghiệp đã đầu tư hết nguồn vốn vào công việc kinh doanh, dẫn đến việc không có khả năng tài chính để hoàn tất thủ tục đáo hạn ngân hàng đúng như cam kết trong hợp đồng tín dụng.


đáo hạn doanh nghiệp


Đáo hạn ngân hàng được hiểu : Khi đến hạn vốn gốc doanh nghiệp phải hoàn trả vốn gốc theo thời hạn vay đã xác định trước (6 tháng, 9 tháng, 12 tháng).

 

Từ nhu cầu cần được đáo hạn của doanh nghiệp và của cả phía ngân hàng muốn khách hàng thanh toán nợ gốc đúng hạn, chúng tôi cung cấp dịch vụ đáo hạn ngân hàng cho doanh nghiệp, tức là chúng tôi sẽ hỗ trợ cung cấp tài chính cho doanh nghiệp để tất toán khoản vay đúng hạn trước khi giải ngân món vay mới, nhằm giúp cho khoản vay không phát sinh nợ xấu hoặc doanh nghiệp sẽ không bị ngân hàng phát mãi tài sản thế chấp do nợ quá hạn.