Vay thế chấp sổ đỏ

Vay thế chấp sổ đỏ

Vay thế chấp sổ đỏ

Sản phẩm cho vay thế chấp sổ đỏ là như thế nào?

Sản phẩm cho vay vốn ngân hàng với tài sản thế chấp là bất động sản đã được cấp sổ đỏ, đó có thể là nhà mặt đất, căn hộ chung cư, căn hộ tập thể, đất phân lô, .. Các tài sản này đều đã hình thành và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận sở hữu (sổ đỏ) chính thức cho chủ tài sản. 

 

Giấy chứng nhận sở hữu (sổ đỏ) có thể bao gồm:

  • quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
  • quyền sử dụng đất
  • quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Các loại giấy chứng nhận này do cơ quan có thẩm quyền cấp cho chủ tài sản. Cấp có thẩm quyền là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố hoặc Ủy ban nhân dân cấp quận/huyện cấp. Người đứng tên hay chủ sở hữu được ghi nhận trêngiấy chứng nhận có thể là một người hoặc nhiều người, cũng có thể là hộ gia đình cùng đứng tên.

 

Vay thế chấp sổ đỏ

Đặc điểm của sản phẩm cho vay thế chấp sổ đỏ

Khách hàng có nhu cầu vay tiền ngân hàng có tài sản bảo đảm là sổ đỏ, người vay vẫn được sử dụng tài sản bảo đảm bình thường, được ở hay cho thuê, sửa chữa hay cải tạo nhỏ ...  Về mặt pháp lý, quyền sở hữu tài sản bảo đảm tạm thời được chuyển giao cho đơn vị cho vay, hiểu đơn giản là khách hàng thế chấp quyền sở hữu tài sản cho ngân hàng để bảo đảm cho khoản vay, trong trường hợp khách hàng không trả được nợ dẫn đến ngân hàng có nguy cơ không thu hồi được nợ, ngân hàng sẽ tiến hành phát mại tài sản để thu hồi khoản vay.

 

Khi khách hàng vay vốn ngân hàng, sổ đỏ bản gốc sẽ được phía ngân hàng bảo quản cẩn thận theo quy trình chặt chẽ trong nội bộ, được đăng ký thế chấp tại cơ quan có thẩm quyền, sau đó được ngân hàng nhập kho cất trữ và sẽ chỉ được trả lại cho người vay khi đã trả hết các khoản nợ với ngân hàng.

Lợi ích

 

Sản phẩm cho vay thế chấp sổ đỏ là hình thức cho vay thế chấp, là một trong hai hình thức cho vay chính hiện nay trên thị trường bên cạnh sản phẩm cho vay tín chấp. Khách hàng vay thế chấp sổ đỏ sẽ được vay với lãi suất thấp, hạn mức cho vay rất lớn, phê duyệt nhanh chóng, .. Do vậy, sản phẩm cho thế chấp sổ đỏ là một sản phẩm cho vay chính, thiết thực đối với người dân và đóng góp tỷ lệ chính vào tổng dư nợ tín dụng của các ngân hàng.