Thủ tục đơn giản

THỦ TỤC ĐƠN GIẢN

Dịch vụ Ngân hàng hướng tới hỗ trợ khách hàng vay vốn thành công trên cơ sở việc giản lược tối thiểu các công đoạn thực hiện, giảm thiểu giấy tờ cần chuẩn bị, giúp khách hàng không phải đi lại nhiều lần và quan trọng nhất là việc vay vốn khả thi nhất.

 

Thủ tục đơn giản

 

Công tác đơn giản hóa thủ tục giấy tờ chuẩn bị không chỉ dựa trên lời nói mà bằng kết quả thực tế, với các căn cứ cụ thể như sau:

  • Việc kết nối trực tiếp giữa người vay với nhân viên ngân hàng giúp khách hàng rút ngắn được nhiều thời gian và công đoạn do không phải thông qua các giai đoạn trung gian.
  • Qúa trình vay vốn được hỗ trợ bởi nhân viên ngân hàng có nghiệp vụ, có kinh nghiệm nhiều năm, được lựa chọn cẩn thận, sẽ đưa ra phương án tốt nhất cho khách hàng, giúp khách hàng vay vốn khả thi và không mất công sức đi lại, cung cấp hồ sơ nhiều lần như các đơn vị cho vay khác.
  • Toàn bộ qúa trình giao dịch được hỗ trợ bởi các công cụ giao dịch hiện đại như điện thoại, internet, email, zalo,.. sẽ giúp giảm thiểu thời gian và hoạt động đi lại của các bên.

 

Như vậy hướng tới nâng chất lượng dịch vụ thông qua việc đơn giản thủ tục tức là Dịch vụ Ngân hàng đang hướng tới một chuẩn mực về việc đơn giản hóa thủ tục vay vốn, nhằm giúp khách hàng được vay dễ dàng, không mất nhiều công sức chi phí, giải ngân nhanh chóng và thuận lợi nhất.